ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID – 19 ในสถานศึกษา หลังได้รับอนุมัติให้เปิดเรียน ON SITE

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID – 19 ในสถานศึกษา หลังได้รับอนุมัติให้เปิดเรียน ON SITE ตามคำสั่งจังหวัดสระแก้ว (ฉบับที่ 54) ร่วมกับคณะ TSC PLUS สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ณ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ

 

ติดต่อ สพป.สก.1