ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบ ON SITE

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบ ON SITE และพบปะให้กำลังใจเพื่อนครูและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านเขาข่า โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ และโรงเรียนบ้านเนินผาสุก

 

ติดต่อ สพป.สก.1