นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวนการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอน

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ ขอขอบพระคุณท่านรองประภัสสร  สรวนรัมย์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วยศน ทิพย์วรรณ  สุุวรรณ  ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 1
ที่ให้เกียรติออกมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองมะละกอ
เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2564

ติดต่อ สพป.สก.1