ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1