ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 )

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเขาสิงโต ขอความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและเป็นการดูแล สุขภาพอนามัยของนักเรียนในโรงเรียนเขาสิงโต

 

ติดต่อ สพป.สก.1