ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรผู้ปฎิบัติงานให้ข้าราชการตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรผู้ปฎิบัติงานให้ข้าราชการตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1

 

ติดต่อเรา