ประเมินครูผู้ช่วย

นายเสถียร เกตุเล็ก (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังจั่น) และคณะกรรมการ เข้าประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (ตำแหน่งครูผู้ช่วย) ครั้งที่ ๒  แก่ นางสาวณิชกานต์ วิหกหงษ์ ครูผู้ช่วยเอกวิชาประถมศึกษา

ติดต่อ สพป.สก.1