มอบทุนการศึกษา

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔  ครูโชติกา ใจโชติและครอบครอบครัวมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีและวิชาการโดดเด่น จำนวน ๒ ทุน

 

ติดต่อเรา