ประชุมการจัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 มอบหมายให้ นายปรีชาจันทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ  โดยมี คณะศึกษานิเทศ เข้าร่วมประชุมด้วย ณ โรงเรียนซับมะนาว ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

ติดต่อเรา