พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพรพมหาธีรราชเจ้า”

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้วจัดพิธีถวายพวงมาลา ถวายราชสดุดี และมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลทางลูกเสือ เนื่องในวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 (ในนามหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้ว) กล่าวรายงานโดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากโรงเรียนต่างๆ ทุกสังกัดร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ โรงเรียนวัฒนานคร อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อเรา