ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรางวัลเกียรติคุณ ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรางวัลเกียรติคุณ ประจำปี 2565 ตามโครงการ chOPA & ChiPA Game ส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ประจำปี 2564  สมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 รายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบ

  1. คู่มือสมัครฯ
    https://drive.google.com/drive/folders/1zsgVOGgRahDJ0I63gV0RleTNQKl_OAhi
  2. รับสมัครฯ
    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5ECrH3gIlzqAG6-WQp2dp8siNUaaIqk-4Bppv0yBjwij6ZA/viewform
  3. รายละเอียดเพิ่มเติม 
    https://www.chopachipa.org//Home/news/312

ติดต่อเรา