ประชุุมเพื่อนำเสนอการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาจังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย ดร.ปรีชา จันทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา