ประชุมหารือเพื่อสนับสนุนโรงเรียนชายแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อสนับสนุนโรงเรียนชายแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการ SEAMEO Border Schools Quality Inclusive Education Project (BSQIEP) ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1