ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาจังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาจังหวัดสระแก้ว โดยมี ดร.ปรีชา จันทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อเรา