ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอคลองหาด ศูนย์เครือข่ายฯ อำเภอคลองหาด

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นายสากล พรมศิริเดช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายกิตติศักดิ์ พลเดช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอคลองหาด ศูนย์เครือข่ายฯ อำเภอคลองหาด ครั้งที่ 6/2564 ณ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด

 

ติดต่อ สพป.สก.1