ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการเรียนการสอนแบบ On Site

วันจันทร์ที่  22  พฤศจิกายน  2564

นางประภัสสร  สรวนรัมย์  รองฯ สพป.สระแก้ว เขต1

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ติดต่อเรา