ประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และนางสาวอรวรรณ ลิ้มธงชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ ZOOM Video Conference ณ ห้องประชุมการะเกด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อ สพป.สก.1