การตรวจหาเชื้อโควิด-19

 

 

 

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นำโดยนางสาวลัดดา พงษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ ยินดีต้อนรับคณะหมอจากโรงพยาบาลศุขเวช กรุงเทพมหานคร ที่ให้ความอนุเคราะห์มาทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ ด้วยชุดตรวจ ATK ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

ติดต่อเรา