สืบสานประเพณีลอยกระทง

        วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นางพะเยาว์ อุไรพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสิงโต

พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกันทำกระทงนำไปถวาย

ให้กับสำนักปฏิบัติธรรมสำราญรื่น เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทงของไทย

ติดต่อเรา