ประชุมการจัดเตรียมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564 จังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  เป็นประธานประชุมการจัดเตรียมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า” ประจำปี 2564 จังหวัดสระแก้ว โดยคณะทำงานเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมการะเกด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อเรา