ประชุมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมหกรรมวิชาการ ปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  เป็นประธานการประชุมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมหกรรมวิชาการ ปี 2564 พร้อมด้วย ดร.ปรีชา จันทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา