การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นำโดย ผอ.จันที บุญตา พร้อมด้วยคณะกรรมการการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ ผู้รับการประเมิน นางสาวธนาภา สินตะเคียน (ครั้งที่ 2)

ติดต่อเรา