นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  นางประภัสสร  สรวนรัมย์  รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1
ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ  ในการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site

ติดต่อเรา