มาเยี่ยมเยือนให้กำลังใจ

มาเยี่ยมเยือนให้กำลังใจ

                วันพฤหัสบดีที่  24 กรกฎาคม 2557 ท่านรอง ฯ  บุญสม  ทองทา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต  1  ได้มาเยี่ยมเยือนให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่  ทางโรงเรียนบ้านคลองใหญ่รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง

0

00

ติดต่อ สพป.สก.1