ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านคลองมะละกอได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ในภาคเรียนที่ 2  เพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวปฏิบัติและมาตรการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนรูปแบบ Onsite ตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19) และผู้บริหารคณะครูพร้อมผู้ปกครองร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียนบ้านคลองมะละกอ

 

ติดต่อเรา