ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบ ON SITE

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบ ON SITE และพบปะให้กำลังใจเพื่อนครูและนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด และโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

 

ติดต่อเรา