ประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club

ประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club 

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาร่วมกับอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำ แพลตฟอร์มสำหรับวัยรุ่นผ่านช่องทาง Line Official Teen Club สำหรับครูผู้สอน เด็ก และเยาวชน เพื่อเป็นสื่อการสืบค้นข้อมูลความรู้ด้านงานอนามัยการเจริญพันธุ์ ด้านเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาตามการ์ด QR Code ประชาสัมพันธ์ Teen Club รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ

ติดต่อเรา