ปรับปรุงภูมิทัศน์

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564  นายบรรจบ  สมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียน

ติดต่อ สพป.สก.1