ประชุมเพื่อประสานนโยบายการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าประชุมเพื่อประสานนโยบายการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อ สพป.สก.1