ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ในภาคเรียนที่ 2  เพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวปฏิบัติและมาตรการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนรูปแบบ Onsite ตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (covid-19) พร้อมทั้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมถึงระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

ติดต่อเรา