ALTV4 Thai PBS ถ่ายทำรายการ “จารย์เจ๋ง” ณ รร.บ้านท่าตาสี

นายบรรจบ สมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู  ต้อนรับ 

ALTV4 Thai PBS ถ่ายทำรายการ “จารย์เจ๋ง” ครูภิญโญ ไชยภา ครูเจ๋ง ท่าตาสี

กับกิจกรรมพัฒนาเด็กๆ ทั้งทักษะด้านกีฬาและทักษะอาชีพ 

ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2564

 

ติดต่อเรา