ตรวจ ATK ก่อนเปิดภาคเรียน

          วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564  โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ  นำโดย นางสางวลัดดา พงษ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้รับการ
ตรวจ ATK เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน

ติดต่อ สพป.สก.1