มอบรถจักรยานให้นักเรียน โรงเรียนบ้านวังยาง

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบรถจักรยานให้นักเรียน โรงเรียนบ้านวังยาง ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านวังยาง อ.คลองหาด

 

ติดต่อเรา