กิจกรรมการประกวดส้วมสาธารณะ โรงเรียนวังไผ่

 

โรงเรียนวังไผ่และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ วังสมบูรณ์ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวด

ประเมินส้วมสาธารณะจังหวัดสระแก้ว ปี 2557 ในระดับจังหวัด นำ โดย

ท่านรองอุษณีย์ กุหลาบขาว รอง นายแพทย์ สสจ.สระแก้ว

หัวหน้านพดล ฑาทิตย์คุณเอกชัย หอมชื่น คุณนารีรัตน์ ประเสริฐศรี เมื่อวันที่ 21 ก.ค.57 

“ส้วมเก่า แต่ได้รับการดูแลปรับปรุงดูแลเป็นอย่างดี เด็กๆมีทักษะการใช้และการดูแลรักษาห้องส้วมเป็นอย่างดี 

สามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไห้ปรับภูมิทัศน์ให้โปร่ง สว่าง แสงแดดเข้าถึง ลมผ่านตลอด”

เป็นคำแนะนำจากคณะกรรมการประเมิน ทางโรงเรียนน้อมรับและพร้อมที่จะปรับปรุงเพื่อ ความปลอดภัย ของเด็กนักเรียนของครู

10569062_881571048523015_6020585914338194756_n 10552582_881572698522850_7189441471492497559_n 10530719_881571828522937_8169165159681672933_n 10527299_881572228522897_7464737865037595454_n 10498409_881568185189968_3426013284194288126_o 10492596_881572885189498_5625743328462819394_n 10489956_881572365189550_1863576070006620133_n 10462479_881571125189674_4821911930927058613_n 10403729_881568278523292_5498497213059071915_o 10305174_881572111856242_4434596824226475575_n

ติดต่อ สพป.สก.1