ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบ ON SITE

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบ ON SITE และพบปะให้กำลังใจเพื่อนครูและนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด

 

ติดต่อเรา