ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด การเปิดภาคเรียนในรูปแบบ ON SITE

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด การเปิดภาคเรียนในรูปแบบ ON SITE พบปะเพื่อนครูและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านใหม่ถาวรและโรงเรียนบ้านเขามะกา

ติดต่อเรา