ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกน้อย โรงเรียนของเรา โรงเรียนของชุมชน

วันแห่งความร่วมมือร่วมใจ ปรึกษาหารือ ข้อคิด พัฒนา ก้าวหน้า สามัคคี
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนของเรา โรงเรียนของชุมชน
♦️วันเปิดเรียนสถานการณ์โควิด
♦️วันพัฒนาโรงเรียนทหารกับชุมชน
♦️วันจัดทำฐานพระประจำโรงเรียน
♦️วันสร้างอาคารสหกรณ์
♦️ตรวจงานซ่อมแซมอาคารเรียน ร้านตัดผม
♦️รับมอบโต๊ะอาหาร 32 ชุด
♦️อนุโทนาบุญสร้างฉัตรพระ สาธุ สาธุ
บ้านนี้มีรัก💜ฮักบ้านโคกน้อย
ติดต่อเรา