ผู้บริหารและคณะกรรมการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านโคกน้อย เข้าเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการเปิดเรียนในภาคเรียน ที่ 2

3 พฤศจิกายน 2564
♦️ผู้บริหารและคณะกรรมการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านโคกน้อย เข้าเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการเปิดเรียนในภาคเรียน ที่ 2
♦️เราพร้อมแต่สถานการณ์เรายังน่าเป็นห่วง
❤️ขอบคุณคุณครูทุกท่านเตรียมความพร้อมได้เป็นอย่างดีทุกชั้นเรียน
เราจะจับมือไปด้วยกันทุกสถานการณ์💜💜
ติดต่อ สพป.สก.1