การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รอบ 1 ปี

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางประภัสสร สรวนรัมย์ นายปรีชา จันทวี นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 2 ในระยะเวลา 1 ปี  ณ ห้องประชุมโรงแรมจันทรา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

 

ติดต่อเรา