สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว นำเจ้าหน้าที่ชี้แจงการดำเนินการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

3 พฤศจิกายน 2564
♦️สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว โดยนายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ นำเจ้าหน้าที่ชี้แจงการดำเนินการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ติดต่อเรา