♦️พ.ท.ศรายุทธ์ รอดปิ่นทอง ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 19 สระแก้ว ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านโคกน้อย เพื่อส่งกำลังพลร่วมพัฒนาโรงเรียน

2 ตุลาคม 2564
♦️พ.ท.ศรายุทธ์ รอดปิ่นทอง ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 19 สระแก้ว ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านโคกน้อย เพื่อส่งกำลังพลร่วมพัฒนาโรงเรียน
ในโครงการโรงเรียนต้นแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราขเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ติดต่อเรา