อวส.ต้อนรับนักศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารสถานศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 1-10 พ.ย. 64

อนุบาลวังสมบูรณ์ต้อนรับนักศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารสถานศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 1-10 พ.ย. 64

ติดต่อเรา