การประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 2 ในระยะเวลา 1 ปี

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 2 ในระยะเวลา 1 ปี  โดยมี นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานกรรมการ นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ นายสมเกียรติ ชิดใธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมโรงแรมจันทรา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ติดต่อเรา