ค่าย STEMS CAMP โรงเรียนบ้านคลองเจริญ

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน STEMS CAMP ณ โรงเรียนบ้านคลองเจริญ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอเขาฉกรรจ์ และนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเจริญ เข้าร่วมงาน ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

IMG_1077 IMG_1080 IMG_1081 IMG_1084 IMG_1092 IMG_1095 IMG_1108 IMG_1112 IMG_1123 IMG_1126 IMG_1128

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1