โรงเรียนบ้านโคกน้อย ทำการ Swab ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ผลตรวจทุกคนไม่พบเชื้อ

ติดต่อเรา