ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19) และทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นำโดยนางสาวลัดดา พงษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำชับเจริญ ร่วมประชุมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19) และทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

 

ติดต่อเรา