ร่วมติดตามและประเมินผลการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมติดตามและประเมินผลการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับจังหวัด โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการและโรงเรียนที่ได้รับการประเมิน ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา