การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย


วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านน้ำชับเจริญ ได้จัดการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม นายจตุพร รวมดอน ตำแหน่งครู ผู้ช่วยโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ โดยมี          นางบุญเลียม มะลอย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวลัดดา พงษ์แก้ว                ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านน้ำชับเจริญ และนางสาวภัควลัญชญ์ อารีรักษ์ ครูโรงเรียน บ้านน้ำซับเจริญ เป็นคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ติดต่อเรา