ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนตุลาคม 2564

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนตุลาคม 2564 ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อเรา