ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และให้ผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัว เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

pagad3